~ 2 min lesning

Vår miljøprofil og miljøetiske retningslinjer

En gjennomgang av Rørteknikk VVS sin miljøprofil.

Rørteknikk VVS as har et helt klart miljøfokus og gjør det vi kan for å bidra til at vår virksomhet følger gode miljøetiske retningslinjer.

Vår miljøprofil sørger for at alle våre ansatte er innforstått med hvordan de skal behandle miljøfarlig avfall, sortere søppel og returnere kassert utstyr til resirkulering. Vi prøver til enhver tid å bruke de mest miljøvennlige alternativene innen produkter, tjenester og emballasje. Vi gjør tiltak for å tilpasse oss en bærekraftig hverdag og har nå 7 elbiler i vår bilpark.

På den administrative siden har vi også tatt tiltak for å redusere unødvendig bruk av papir og utskrifter. Vi har lagt om til elektronisk oppdragsfordeling, innrapportering og timeregistrering. Vi har også alt av nødvendig dokumentasjon og kontrollskjemaer tilgjengelig elektronisk. Disse tiltakene har ført til et kraftig redusert forbruk av papir og utskriftmateriell som er både miljøvennlig og økonomisk gunstig.

Noen konkrete tiltak i henhold til vår miljøprofil

  • Klare retningslinjer for behandling av søppel og farlig avfall.

  • Ansatte oppfordres til å tenke miljø og nye produkter som er mer miljøvennlig enn dagens alternativer.

  • Tiltak for å redusere drivstofforbruk og utslipp på våre servicebiler.

  • Overgang til en helelektrisk bilpark.

  • Oppfordrer de ansatte til å kjøre sammen til oppdrag der kun én bil kreves.

  • Bruk av svanemerket materiell og utstyr.

  • Tiltak for å redusere bruk at utskrift materiell.

Som kontrollmedlem i Grønt Punkt er vi med på å påvirke våre leverandørers miljøengasjement. Der vi bruker en tredjepart til å håndtere våres retur, gjør vi oss etter beste evne kjent med at den bedriften tilfredsstiller krav til videreformidling av de produkter eller materiell vi leverer.

Vi ønsker å gå foran og er alltid interessert i måter å redusere vårt fotavtrykk på. Har du eller din bedrift forslag til hva vårt neste tiltak bør være, hører vi gjerne fra deg.