Sist oppdatert

Personvernserklæring

1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Rørteknikk VVS AS. Her forklarer vi hvordan vi tar hensyn til ditt personvern, hvorfor vi samler inn informasjon om deg og hvordan denne informasjonen brukes i vår virksomhet. Rørteknikk VVS AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Rørteknikk VVS AS, Tripletex AS og Google er databehandler for kunde og leverandør data. Alle aktører Rørteknikk VVS AS utveksler data med er GDPR kompatible. Rørteknikk VVS AS grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2. Hva er personopplysninger og hvordan er regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og atferdshistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3. Hva bruker vi opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å kunne levere våre tjenester til deg som kunde
Vi bruker personopplysninger for å levere våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for å registrere deg som kunde, komme i kontakt med deg, utføre og for å ta betalt for våre tjenester.

b) For å utarbeide statistikk ved bruk av vår nettside
Vi utarbeider statistikk og kartlegger bruk av nettsidene våre. Dette gjør vi for å forstå markedet og levere deg som kunde det innholdet du mest sannsynlig er ute etter raskest mulig på våre sider. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, slik at informasjonen ikke er knyttet spesifikt til deg.

c) For å forhindre misbruk av våre tjenester
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av våre tjenester. Misbruk kan være forsøk på svindel, id-tyveri, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

4. Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Det er frivillig å dele dine personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv oppgir til oss
Når du bestiller oppdrag, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer. Vi kan også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til eller som er offentlig tilgjengelige.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av nettsidene våre
Når du bruker våre nettsider, kan vi se informasjon om hvilke sider du besøker og hvordan du bruker dem. Dette gjøres i hovedsak gjennom trafikkdata fra serveren. Vi benytter ingen script som kan følge deg og ingen personlig informasjon blir lagret. Ingen av dataene er identifiserbare eller sporbare til deg som person.

Vi kan blant annet se statestikk om:

i) Din enhetstype og internett-tilkobling
Vi kan se informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser versjon. Vi kan også se informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser og lokasjon.

ii) Bruk av tjenestene eller kjøp
Vi kan se informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

iii) Informasjon om posisjon
Vi kan også se din geografiske posisjon basert på din IP-adresse når du er inne på våre nettsider.

c) Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi kan motta opplysninger om deg hvis du tjenestene til andre tilknyttede selskaper som samarbeider med oss. Eksempler kan være en totalentreprenør som igjen hyrer inn oss for å utføre rørleggerarbeidet på ditt prosjekt. Dette kan også inkludere opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Vi benytter ikke informasjonskapsler til innsamling av data eller sporing gjennom våre nettsider.

5. Deling av opplysninger

Vi deler ikke dine opplysninger med andre selskap med mindre du godtar dette ved å la oss bestille en tredjepart til å utføre et oppdrag for deg. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

6. Overføring av personopplysninger til utlandet

a) Innenfor EU/ EØS
Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

b) Utenfor EU/ EØS
Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring.

7. Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på epostadresse . Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du endre dette ved å ta kontakt med oss. Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht. personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15. Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht. GDPR art 18. Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på epostadresse .

8. Sletting av persondata

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til epostadresse .

9. Sikring av persondata

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

10. Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Vi har ikke som vane å drive med elektronisk markedsføring i særlig grad, men dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier. Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, som for eksempel at du kun har sendt en forespørsel på mail eller via kontaktskjema på våre nettsider, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan i så fall også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom utmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene.

11. Særlig om jobbsøknad

Når du søker jobb hos oss skal du være trygg på at dine opplysninger og dokumenter blir tatt vare på iht. gjeldende regelverk. Dersom du søker om jobb via søknadskjema på våre nettsider eller ved å sende mail til epostadresse vil søknad med vedlegg samt epost korrespondanse slettes straks ansettelsesprosessen er gjennomført, med mindre du som søker ettertrykkelig har bedt om at dine opplysninger skal lagres inntil 6 måneder i påvente av fremtidig rekruttering. Du kan når som helst be om innsyn, endring eller sletting av dine innsendte data. Det skal ikke søkes om jobb eller sendes inn dokumenter i andre kanaler enn nevnt over. Dersom du selv velger å søke jobb via andre kanaler enn nevnt over vil vi etter beste evne etterleve samme prosedyre, merk at andre aktører kan spille inn som vi ikke har kontroll over.

12. Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

13. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, iht. GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

14. Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig i Rørteknikk VVS AS er daglig leder Øivind Ekren.

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på epostadresse .